کود Ziegler N.P.K 15-15-15 (+4)+A+TE

پودری – محصول کشور المان

کشور سازنده: آلمان

شرکت تولید کننده:زیگلر

بسته بندی: 15 کیلوگرمی

وب در مخازن به دلیل انحلال 100 درصد
حاوى ریز مغذى هاى مورد نیاز گیاه +منیزیم و آمینواسید
امکان استفاده از این کودها براى همه گیاهان، در تمامى مراحل رشد
تامین تمامى نیاز گیاهان به دلیل دارا بودن اسید آمینه و عناصر ریزمغذى
تامین عناصر اصلى نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه با ترکیبى کاملاً متعادل

 

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در اینستاگرام
وب سایت شرکت مجموعه کشاورزی الوند