هیومیک اسید زیگلر 60%

هیومیک اسید(۶۰%) Potassium Humate
هیومات پتاسیم پلنتاپ
کشور تولید کننده : آلمان
شرکت تولید کننده: زیگلر
توزیع و پشتیبانی فنی : شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

🔻بهبود خصوصيات فيزيكي خاك:
🌱 افزايش قابليت نگهداري آب خاك (ظرفيت مزرعه)
🌱 كاهش فرسايش خاك
🌱 افزايش دانه بندي و تهويه خاك

🔻بهبود خصوصيات شيميائي خاك:
🌿 افزايش درصد ازت كل درخاك
🌿متعادل نمودن pH خاك
🌿افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني خاك
🌿قابليت كلات كنندگي عناصرريزمغذي بخصوص آهن ودرنتيجه افزايش قابليت جذب آنها
🌿كاهش درجه شوري خاك
🌿افزايش جذب كودهاي شيميائي در صورت استفاده توام با آنها

🔻 بهبود خصوصيات بيولوژيكي گیاه و خاک:

🍀تقویت سیستم ریشه
🍀تسهيل تعريق و تعرق گياهي ، سيستم آنزيمي، تقسيم سلولي
🍀افزايش درصد جوانه‌زني بذر
🍀افزايش جمعيت و تحريك فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك؛
🍀 افزايش ميزان ويتامين‌ها درگياه؛
🍀افزايش قابليت نفوذ پذيري غشا سلولي گياه و درنتيجه جذب بهترعناصر.
🍀كاهش اثرات سو انواع تنشهاي محيطي بخصوص شوري وكم‌آبي .

🔻

برای اطلاعات بیشتر و پشتیبانی خرید محصول از طریق لینک واتساپ زیر اقدام نمایید

دسترسی مستقیم به واتساپ

جهت اطلاعات بیشتر در مورد کشاورزی اینستاگرام شرکت را از لینک زیر دنبال کنید

اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

برای دسترسی بهتر به فروشگاه اینترنتی الوند شاپ لینک زیر را لمس کنید

لینک دانلوداپلیکیشن الوند شاپ