آفات و بیماری های ذرت

آفات و بیماری های ذرت

سیاهک معمولی ذرت با عامل Ustiago Maydis:

بیماری در قسمت های جوان گیاه که فعالانه رشد می کنند، شدیدتر است.

کاهش محصول در بوته های آلوده در برخی مواقع بالای 50 درصد گزارش شده است. طی ارزیابی های صورت گرفته ، بلال آلوده به بیماری نسبت به بلالهای سالم 35 درصد کاهش وزن نشان داده اند.

قسمت های الوده پر از ریسه قارچ می شوند و سلول های گیاه تحریک به تقسیم بیشتر شده که باعث ایجاد گال می شود. گالها ابتدا کوچک و به اندازه یک نخود بوده ولی نهایتا به قطر 15 سانتی متر می رسند. پوشش سفید یا نقره ای رنگی، توده اسپور گل را دربرمی گیرد .درون گال پر از تلیوسپورهای سیاه رنگ قارچ است ک با پاره شدن گال در فضا پخش شده و پراکنده می شوند.

سیاهک معمولی موجب ایجاد گال روی اندام های هوایی گیاه از قبیل : خوشه، ساقه و برگ می شود. گال های ایجاد شده موجب کاهش عملکرد محصول شده که این مقدار کاهش در هر منطقه با توجه به شدت بیماری و سن گیاه در موقع ابتلا و محل و تعداد گالها ایجاد شده متفاوت است.

سیاهک معمولی ذرت

کنترل بیماری:

راه حل قطعی یا روش شیمیایی مشخصی برای کنترل این بیماری وجود ندارد و هریک از روش هایی که در ادامه بیان شده است، تنها درصدی از خسارت را کاهش می دهد.

1- رعایت اصول بهداشت زراعی و جمع آوری بوته های الوده و دور کردن از مزرعه و رعایت بهداشت ابزار آلات

2- رعایت تناوب سه ساله مزرعه و عدم کشت ذرت

3-جلوگیری از وارد کردن صدمات مکانیکی به گیاه

4- مبارزه با حشراتی که در گیاه ایجاد زخم کرده

5- عدم استفاده بیش از حد از کود ازته و اوره

6- عدم استفاده از کود حیوانی تازه و نپوسیده

7- استفاده از هیبرید و واریته های مقاوم

سیاهک ذرت یک بیماری بذرزاد و سیستمیک نیست بنابراین ضدعفونی بذر اثر کنترلی چندانی ندارد و فقط از جنبه بهداشتی مهم است و مانع گسترش بیماری شده.

علائم بیماری سیاهک معمولی ذرت

سیاهک خوشه ذرت با عامل Sphacelotheca reiliana:

ذرت شیرین نسبت به سایر ارقام حساسیت بیش تری به این بیماری دارد. قارچ عامل بیماری زمستان را به فرم تلیوسپور درون بقایای گیاهی و خاک می گذراند.

این بیماری ، ذرت را بصورت سیستمیک آلوده می کند بطوریکه اگر آلودگی در زمان گیاهچه بودن اتفاق بیافتد در زمان بلوغ آن نیز مشاهده می شود.

رطوبت پایین خاک، هوای گرم و کمبود عناصر غذایی شرایط ایده آل را برای این بیماری و پیشرفت آن فراهم می کند. انتقال آلودگی از یک مزرعه به مزرعه دیگر از طریق تجهیزات آلوده صورت می گیرد.

علائم :

بلال های آلوده بصورت گرد و یا قطره ای شکل در می آیند و بطور کامل توسط توده پودری سیاه رنگ پر می شوند. ابریشم (کاکل) بلال یا دانه ها تشکیل نمی شود. بخشی از گل آذین نر یا تمام آن با یک پوشش تیره رنگ پودری از قارچ پوشیده می شود. ساختار های برگ مانند و غیر معمول برروی سنبلچه ها و بلال ظاهر می شود.

اقدامات پیشگیرانه:

1- رعایت بهداشت مزرعه

2- حذف و سوزاندن گیاه آلوده به منظور چلوگیری از انتشار بیشتر بیماری

3- حفظ حاصلخیزی خاک با تاکید بر استفاده به اندازه کود پتاسیم و نیتروژن

4- حذف بقایا پس از برداشت

5- اجرای تناوب 4 ساله و یا بیشتر بار گیاهان غیر میزبان و پرهیز از کشت سورگوم که میزبان این بیماریست

6- استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل

7- کشت زود هنگام

8- کاشت ارقامی با رشد اولیه سریع

9- کشت گیاه درعمق کمتر

10- آبیاری منظم و پرهیز از خشکی خاک

کنترل شیمیایی:

ضد عفونی بذور با سموم سیستمیک مانند کربوکسین از آلوده شدن گیاهان پیش گیری می کند ، اما تنها کنترل محدودی را ایجاد می کند.

خسارت سیاهک خوشه ذرت

بیماری فوزاریوم خوشه ذرت با عامل Fusarium verticilliodes:

آب و هوای خشک قبل از ظهور کاکل وآب و هوای گرم و مرطوب 2تا 3 هفته بعد از ظهور کاکل در ایجاد بیماری نقش دارد.

آلوده شدن گیاه از طریق تنش آبی،زخم و شکستگی در گیاه وخسارت و سوراخ های ناشی از کرم طوقه برو ساقه خوار و کرم بلال اتفاق می افتد.

انتقال بیماری از طریق بذر و بقایای گیاهی می باشد. از جمله عوامل موثر در آلودگی حساسیت ارقام و عدم مدیریت بقایای کشت حاصل از فصل قبل می باشد.

این بیماری علاوه بر پوسیدگی خوشه ذرت بعنوان عامل مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و ساقه نیز گزارش شده است.

گونه های فوزاریوم در دمای 22-28 درجه رشد کرده و علاوه بر خسارت به ذرت باعث تولید سمومی شده(فومانیزینB) که برای سلامتی دام وانسان مضر است. بنابراین آب و هوا یک عامل مهم برای توسعه و ایجاد سم است.

علائم:

در سطح بلال های آلوده به قارچ کپک سفید مایل به صورتی مشاهده می شود.

علائم بیماری فوزاریوم خوشه ذرت

گاهی رگه های سفید یا ترک های ستاره ایی شکل روی بذور آلوده دیده می شود.

علائم بیماری فوزاریوم خوشه ذرت

دانه های بلال به صورت منفرد یا در تعدادی بصورت گروهی آلوده می شوند. اندام های رویشی قارچ روی پوشش بلال هم دیده می شوند.

علائم بیماری فوزاریوم خوشه ذرت

از آنجایی که بلال های آلوده سبک تر می شوند، بیماری سبب کاهش عملکرد محصول نیز می شود.

علائم بیماری فوزاریوم خوشه ذرت

کنترل و پیش گیری بیماری:

1- استفاده از ارقام مقاوم

2- جمع آوری بقایای گیاهی

3- مبارزه به موقع و موثر با آفات ذرت

4- تناوب زراعی مناسب با محصول غیر میزبان

5-ممانعت از تنش ها بخصوص خشکی با آبیاری منظم

6- رعیت تعادل کودی

7- انبار کردن صحیح

( رطوبت کمتر از 18% در بلال ذرت و 15-13% در بذر ذرت)

کنترل شیمیایی:

ضد عفونی بذور با : کربوکسی تیرام، تبوکونازول( راکسیل) ، دی نیکونازول( سومی ایت)

ویروس کوتولگی زبر ذرت(MRDV):

ویروس عامل بیماری از خانواده Reoviridea بوده و توسط زنجره منتقل می شود. با روش مکانیکی یا به وسیله بذر انتقال نمی یابد، در بدن زنجره تکثیر شده و از طریق تخم به نسل های بعدی منتقل می گردد.

این بیماری یکی از مهم ترین و اقتصادی ترین بیماری های ذرت بویژه در برخی مناطق فارس است و ازجمله شایع ترین بیماری های ویروسی ذرت در اصفهان نیز است. اهمیت این ویروس در مناطق گرم بیش تر از مناطق خنک است.

علائم:

کاهش رشد بوته ها و کوتاه ماندن و راست ایستادن برگ

تولید برجستگی کوچک در پشت برگهای آلوده

کوتولگی شدید در مراحل اولیه رشد

حذف جوانه انتهایی و خشک شدن بوته

ضخیم شدن ساقه در ذرت آلوده

کوتاه شدن فاصله میان گره ها

کتابی شدن ساقه

کنترل و پیش گیری بیماری:

1- استفاده از ارقام مقاوم

2- جمع آوری بقایای گیاهی

3- مبارزه به موقع و موثر با آفات ذرت

4- تناوب زراعی مناسب با محصول غیر میزبان

5- همزمانی کشت در یک منطقه و جلوگیری از طولانی شدن تاریخ کشت

6- ممانعت از همجواری مزارع ذرت با مزارع یونجه

7- سمپاشی علف های هرز حاشیه مزارع علیه علف هرز ناقل

8- در صورت نیاز ضد عفونی بذر قبل از کشت با سم کروز

کرم مفتولی Agriotes.spp:

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : مرحله جوانه زنی تا مرحله گلدهی می باشد.

نحوه خسارت: حمله به بذر در مرحله جوانه زنی، خسارت به ریشه و طوقه و قطع آوندهای گیاهی

روش های پیش گیری و کنترل آفت: رعایت تناوب زراعی، شخم عمیق و یخ آب زمستانه و ضدعفونی بذور با سموم آفت کش

کرم مفتولی ذرت

کرم طوقه برAgrotis. ssp:

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : از مرحله جوانه زنی تا مرحله ده برگی ذرت

نحوه خسارت: تغذیه از برگهای جوان، وارد شدن به ساقه و قطع آن در ناحیه طوقه که باعث پژمردگی و خشک شدن و مرگ بوته های جوان می شود.

روش های پیش گیری و کنترل آفت: شخم عمیق و برگرداندن بقایای گیاهی، انجام یخ آب زمستانه، وجین علف های هرز، تیمار بذر با حشره کش و سمپاشی شبانه یا اول صبح با حشره کش قوی و طعمه پاشی

کرم طوقه بر ذرت

کرم برگ خوار Spodeptera exigua (caradrina):

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : از مرحله 3-4 برگی تا مرحله گلدهی

نحوه خسارت: تغذیه از پارانشیم برگها، قطع پهنک برگ از انتها یا وسط ، فطع جوانه مرکزی

روش های پیش گیری و کنترل آفت: شخم زمستانه، اجرای تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان، مبارزه با علف های هرز، مبارزه شیمیایی زمانی که لاروها روی بوته مشاهده می شود.

کرم برگ خوار ذرت

پروانه تک نقطه ای Mythimna Loreyi.Dup:

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : از مرحله 3-4 برگی تا مرحله گلدهی

نحوه خسارت: تغذیه از برگها- گلهای نر و کاکل بلال و بلال

روش های پیش گیری و کنترل آفت: مبارزه با علف های هرز بخصوص سوروف که میزبان اولیه آفت است و استفاده از تله های نوری و فرمونی،ر مبارزه شیمیایی در زمان مشاهده لاروهای آفت

پروانه تک نقطه ای ذرت

کرم ساقه خوار اروپایی Ostrinia nubilaris:

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : از مرحله 3-4 برگی تا زمان برداشت

نحوه خسارت: تغذیه از برگ ها- ساقه و گلهای نر و ماده و دانه های بلال و ایجاد دالان درون ساقه و کاهش مقاومت ساقه دربرابر باد و شکستگی آن

روش های پیش گیری و کنترل آفت: کنترل زراعی شامل برداشت سریع ذمزارع گندم آلوده در نزدیکی مزارع ذرت، برداشت به موقع و سریع ذرت از نزدیک سطح زمین، استفاده از ساقه خرد کن پس از برداشت، شخم عمیق و حذف علف هرز، استفاده آفت کش ها جهت کنترل لارو سن 1و 2 و تکرارآن ده روز پس از سمپاشی نوبت اول

کرم ساقه خوار اروپایی

کرم ساقه خوار ذرت( سزامیا) Sesamia Cretica:

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : از مرحله 4-6 برگی تا زمان برداشت

نحوه خسارت: تغذیه از قاعده برگ مرکزی در سنین اول لاروی و حمله به گل آذین گیاه و توقف رشد بوته- سوراخ کردن ساقه ، وارد شدن به داخل و ایجاد دالان

روش های پیش گیری و کنترل آفت: استفاده از ارقام مقاوم ، کشت به موقع ذرت تابستانه، شخم عمیق، جمع آوری و انهدام بقایای گیاهان میزبان، مبارزه شیمیایی در زمان خارج شدن لارو های سن یک از تخم و قبل از ورود به ساقه

کرم ساقه خوار سزامیا

کرم بلال Helicoverpa armigera

مرحله حساس رشد ذرت به این آفات : مرحله ظهور سیلک های بلال که آفت روی آن تخم گذاری می کند.

نحوه خسارت: تغذیه از سیلک ها و دانه های بلال

روش های پیش گیری و کنترل آفت: شخم عمیق، یخ آب زمستانه، استفاده از آفت کش ها با دوره کارنس بالا در مرحله اولیه حمله و تغذیه از سیلک ها

کرم بلال ذرت

زنجرک Laodelphax striatellus:

مرحله حساس رشد به این آفات : مرحله سه برگی تا گلدهی

نحوه خسارت: تغذیه از شیره برگهای ذرت، ناقل بیماری کوتولگی زبر و موزائیک نواری برگ

روش های پیش گیری و کنترل آفت:شخم پس از برداشت محصول، رعایت تناوب زراعی و حذف علف های هرز، کشت به موقع، سم پاشی حاشیه مزارع که معمولا هم زمان با مرحله 4- 6 برگی ذرت است. ضد عفونی بذور با سموم حشره کش و سمپاشی مزارع در زمانیکه به آستانه خسارت اقتصادی وارد می شود.

زنجرک

برای اطلاعات بیشتر و پشتیبانی خرید محصصول از طریق لینک واتساپ زیر اقدام نمایید

دسترسی مستقیم به واتساپ

برای مشاهده آموزش های کشاورزی و گلخانه اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند را دنبال کنید

اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

لینک دانلوداپلیکیشن الوند شاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *