هیومیک و فولویک استیم سیف 80

هیومیک و فولویک استیم سیف 80

محصول : مشترک آمریکا و اسپانیا

کمپانی :استیم سیف

هیومیک و فولویک استیم سیف 80

هیومیک اسید و فولویک اسید استخراج شده از لئوناردیت آمریکایی و کاملا محلول  درآب

دستورالعمل مصرف: (عمومی)

کودآبیاری: 1تا2 کیلوگرم  درهکتار

میزان مصرف به سن گیاه،دوره کشت و همچنین شرایط خاک و میزان کمبود وابسته  است.

توزیع و پشتیبانی فنی : شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

احتیاط و هشدار:

از آنجاییکه عواملی چون آماده سازی مخلوط،آب و هوا ودیگر عواملی که خارج ازکنترل ما هستند، ممکن است در نتیجه نهایی تاثر گذارباشند، تولید کننده فقط ترکیب و فرمولاسیون محتویات کود را تضمین نموده و مصرف کننده،مسئول

هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی کشاورزی و دستورالعمل روی برچسب خواهد بود.

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

در جای خشک با تهویه مناسب، دور ازتابش مستقیم خورشید و در دمایبین 5تا 35 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان،موادغذایی، نوشیدنی و حیوانات نگهداری شود.

دسترسی مستقیم به واتساپ

برای مشاهده آموزش های کشاورزی و گلخانه اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند را دنبال کنید

اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

لینک دانلوداپلیکیشن الوند شاپ