کود PNP – N.P.K 0-8-48 + TE

کود PNP – N.P.K 0-8-48 + TE

کشور سازنده: آلمان

شرکت تولید کننده: پی ان پی

بسته بندی: 15 کیلوگرمی

نسبت متعادل پتاسیم و فسفر با بهبود کمیت و کیفیت و رنگ گیری بهتر محصولات، همراه است

رنگ دهى میوه
زود رسى محصول
افزایش رشد میوه
افزایش تعداد گل و میوه
برطرف کننده کمبود عناصر فسفر و پتاسیم
قابل استفاده در اواخر رشد و زمان کنترل نیتروژن

 

 

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در اینستاگرام
وب سایت شرکت مجموعه کشاورزی الوند