کود کلات روی 1 کیلو گرمی

کود کلات روی آمازینک یک کیلو گرمی

بسته بندی 1 کیلو گرمی

تولید کشور : ترکیه

توزیع و پشتیبانی فنی : شرکت مجموعه کشاورزی الوند

میزان مصرف

کود کلات روی 1 کیلو گرمیکود کلات روی یک کیلو گرمی
شرکت مجموعه کشاوی الوند

این محصول با جلوگیرى از بروز کمبود عنصر روى موجب افزایش سنتز پروتئین و افزایش رشد گیاه کاهش PH
آب مصرفى در صورت بالا بودن PH مى شود.
در زمان فقر این عنصر در خاك یا افزایش بیش از اندازه کلسیم،آهن و فسفر که سبب اختلال در جذب آن مى شوند، قابل توصیه است.
این عنصر در تولید اکسین و سایرهورمون ها و آنزیم هاى گیاهى موثر مى باشد .
به طور کل، ساخت پروتئین ها، تنظیم هاى فعالیت هورمون هاو تولید انرژى در گیاهان تحت تاثیر عنصر روى مى باشد.
گیاهانى همچون لوبیا ها، ذرت، سورگون، پیاز،مرکبات، برنج و هلو بیشتر نیاز به روى دارند.

برای اطلاعات بیشتر از طریق لینک واتساپ زیر اقدام نمایید

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در وات ساپ

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در اینستاگرام