روغن ولک مهان 80%

توزیع و پشتیبانی فنی : شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

یکی از راه‌های کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشک‌ها، شته‌ها، کنه‌ها، و تخم‌های بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماری‌های درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد، به طوری که استفاده از این روغن باعث می شود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخم ها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آن ها و نیز جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچ ها از خسارت آنها جلوگیری کند.
گروه: آلفاتیک هیدروکربن IRAC-NC
درجه سمیت: U
نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی، علف کش تماسی

موارد مصرف روغن ولک:

مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشک ها و بعضی از کنه ها برای همراهی بعضی از سموم به عنوان همراهی کننده (Adjuvant) بصورت محلول پاشی به نسبت ۱/۵% پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان از موارد مصرف روغن ولک می باشد.
یکی از مزایای روغن نسبت به حشره کش ها کم خطر بودن آن برای انسان است به طوریکه باقیمانده سم بر روی محصولات برای انسان خطرناک نمی باشد. روغن سمیتی برای پرندگان و حشرات مفید ندارد ولی ماهی ها و زنبورهای عسل تا حدی به این سم حساس هستند.
نکته بسیار مهم در مصرف روغن ولک مد نظر قرار دادن درجه سولفوناسیون می باشد، به طوریکه روغن های ولک با درجه سولفوناسیون ۶۵ تا ۷۵ درصد جهت سمپاشی زمستانه و روغن ولک با درجه سولفوناسیون ۸۵ تا ۹۵ درصد جهت کنترل تابستانه آفات مصرف می شوند. همچنین این روغن مایعی بسیار سبک است،  به طوریکه هر ۲۰ لیتر این روغن حدودا ۱۷-۱۶ کیلوگرم می باشد. لذا توصیه می شود در مقدار مصرف این روغن دقت لازم بعمل آید.
مقدار روغن ولک در نهال ها و درختان جوان با بافت چوبی نرم و جوانه ها بسیار کمتر از درختان مسن و آلوده به آفات و بیماری های مختلف می باشد. مقادیر مصرف توصیه شده روغن ولک زمستانه  به طور میانگین ۱/۵درصد  می باشد.

ویژگی های حائز اهمیت روغن ولک:

به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می شود؛

جهت جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت می باشد؛

 تشدید کننده اثر سموم (Synergistic) می باشد؛

قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های رایج را دارد؛

اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بیشتر کرده و بنابراین سم به راحتی با آبیاری و باران شسته نمی شود.

نکات کلیدی مصرف:

برای سمپاشی درختان میوه پس از سپری شدن اوج سرما و قبل از بیداری درختان توصیه می شود؛

از آب سبک برای سمپاشی و رقیق کردن آن استفاده شود.

آفات باید مستقیما تحت سمپاشی قرار گیرند، سمپاشی تا زمان ریزش قطرات به سطح زمین باید ادامه یابد.

سمپاشی با روغن در گلخانه همزمان با دیدن آفت باید انجام گیرد و در صورت ضرورت، سمپاشی تکرار گردد و برای کنترل شپشک ها چندین نوبت سمپاشی به فاصله یک هفته در میان توصیه می شود (بعد از تفریخ تخم).

بین آخرین روغن پاشی تا برداشت محصول باید سه تا چها هفته فاصله باشد.

کنترل بیولوژیک را می توان ۱۲ ساعت بعد از روغن پاشی روی سفید بالک ها انجام داد.

بالا بودن درجه سولفوناسیون روغن ها احتمال گیاه سوزی را کاهش می دهد.

نباید در گیاهان تحت استرس مانند ریشه های بریده شده و نهال های جدید استفاده شود.

نباید برای بوته ها و درختچه های حساس استفاده شود.

برای ماهی ها و موجودات آبزی مضر است و نباید آب های سطحی و جویبارها به این ماده آلوده شود.

برای اطلاعات بیشتر و پشتیبانی خرید محصول از طریق لینک واتساپ زیر اقدام نمایید

دسترسی مستقیم به واتساپ

برای مشاهده آموزش های کشاورزی و گلخانه اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند را دنبال کنید

اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

لینک دانلوداپلیکیشن الوند شاپ