تری بنورون متیل (گرانستار)75%WG

علف کش تری بنورون متیل(گرانستار )

 

سم گرانستار(تری بنورون متیل) 50 گرمی

علف کش انتخابی، تماسی، از گروه سولفونیل اوره می باشد.
فرمولاسیون : گرانستار
نحوه اثر : بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS) و در نهایت بازدارنده تقسیم سلول و رشد است.
نحوه جذب و انتقال در گیاه : جذب از طریق اندام های هوایی با فعالیت ناچیز و یا فاقد فعالیت در خاک.
علائم تاثیر در گیاه : توقف رشد، شروع زردی در بوته های آلوده به علف کش، نکروزه شدن اندام های آغشته شده به سم و در نهایت مرگ گیاه پس از 10 تا 25 روز.

موارد مصرف در ایران : علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم  و جو.

برای خرید تلفنی و دریافت شماره کارت با شماره 09187005861 در تماس باشید

ارسال به سراسرکشور

نام محصول آفت میزان مصرف
گندم و جو علف های هرز پهن برگ 10 تا20 گرم در هکتار 2 تا 4 برگی شدن علفها

 

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در اینستاگرام

 

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در وات ساپ

برای اطلاعات بیشتر 09187005861 تماس بگیرید