قارچ کش سلست(فلودیوکسونیل)FS2.5%

قارچ کش سلست(فلودیوکسونیل)FS2.5%

نام عمومی:فلودیوکسونیل

کمپانی: سینجنتا

کشورتولیدکننده: سوئیس

بسته بندی:یک لیتری

فرمولاسیون:25 گرم درلیترفلودیوکسونیل ،FS 2.5%

ماده موثر: فلودیوکسونیل به گروه شیمیایی فنیل پیرول متعلق است. فلودیوکسونیل تنها مولکول این گروه شیمیایی است که بعنوان ضدعفونی کننده بذر در محصولات مختلف استفاده می شود.

سلست قارچ کش غیرسیستمیک با خاصیت تماسی است. که به سطح بذر نفوذ می کند و دراطراف بذر متمرکز می شود. بنابراین یک منطقه حفاظت شده طولانی مدت دراطراف بذر جوانه زده ایجاد می کند. فلودینوکسونیل بواسطه ایجاد ایمنی عالی برای محصول با مقدار مصرف کم در برابر قارچ هایی نظیر فوزاریوم بذر زاد یا خاک زاد، کپک برفکی یا قارچ های مهاجم به بذر گیاهچه، سیاهک پنهان و آشکار، سپتوریا بذر زاد گندم بعنوان یک مولکول بی نظیر برای حفاظت بذر و گیاهچه شناخته می شود.

اطلاعات کامل و جامع درفایل زیر

Celect Iran 2020 اطلاعات کامل

برای اطلاعات بیشتر و پشتیبانی خرید محصول از طریق لینک واتساپ زیر اقدام نمایید

دسترسی مستقیم به واتساپ

برای مشاهده آموزش های کشاورزی و گلخانه اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند را دنبال کنید

اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

لینک دانلوداپلیکیشن الوند شاپ