فلفل دلمه ای گلخانه ای آندرومدا آمریکا 1000 عددی

فلفل دلمه ای گلخانه ای آندرومدا آمریکا

کمپانی: نویا سیدس آمریکا

رقم : آندرومدا

اورجین: اتحادیه اروپا

رنگ: قرمز

بسته بندی: پاکت 1000 عددی