سمپاشی و محلول پاشی کود ها – 1

کود سمپاشی

نکاتی درباره سمپاشی و محلول پاشی کودها: آیا میدانید که آبهایی که دارای #pH بالا می باشند معمولا باعث #کاهش کارایی کودها و سموم می شوند. آبی که از اغلب چاههای کشاورزی كشور بیرون می آید بشدت قلیایی بوده و pH آن بشدت بالاست.

بررسی ها نشان داده اند که pH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده میشود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها بر روی آفت میشود.

در pH های بالاتر از 7 (آب های قلیایی) تاثیر بسیاری از سموم روی آفت کاهش پیدا میکند.

در pH های بالاتر از 8 ، سم و کود به سرعت توسط آب تجزیه میشود. نکته جالب اینجاست که به ازای هر 1 درجه افزایش pH آب، میزان تجزیه شدن سم و کود 10 برابر افزایش پیدا میکند.

برخی آفتکشها و کودها به محض اضافه شدن به آب دارای pH بسیار بالا، به سرعت تجزیه میشوند. در این شرایط، حتی قبل از شروع محلولپاشی، سم کُشنده و کود با کیفیت به یک ماده بی اثر تبدیل میشوند.

در بسیاری از نواحی دنیا که کشاورزی پیشرفته و مکانیزه دارند کشاورزان قبل از محلولپاشیpH تانکر حاوی محلول را توسط دستگاهی بنام pH متر كنترل می کنند تا از میزان تأثیر سم یا کود اطمینان حاصل نمایند.
متأسفانه بیشترین مقدار pH آب كشاورزی در تابستان ، درست در فصل اوج نیاز به محلولپاشی رخ میدهد. مطالعات نشان داده اند بهترین pH برای آب سم پاشی بین 4 تا 7 است.

این محدوده pH آب در بسیاری از نواحی كشور یک رؤیاست و بهترین راه حل، آن است که قبل از اضافه نمودن سم یا کود به تانکر pH آب داخل تانکر توسط pH متر کنترل شود و در صورت وجود pH بالا، با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص، pH را به زیر 7 کاهش داده و پس از آن سم یا کود را به آب اضافه کرده و محلولپاشی را انجام داد.
شرکت مجموعه کشاورزی الوند همواره تلاش میکند بهترین نهاده های کشاورزی را برای کشاورزان عزیز تولید و تامین نماید.

نمایش محصولات مجموعه کشاورزی الوند

مجموعه کشاورزی الوند در اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *