اسید آمینه چیست؟ #1

اسید آمینه

اسيد آمينه چيست و چرا بايد در تغذيهء گياه از اسيدهاى آمينه استفاده كنيم؟
اسيدهاى آمينه مولكولهاى آلى كوچكى هستند كه واحدهاى تشكيل دهندهء پروتئينها ميباشند و در تمام سلولهاى زنده وجود دارند.

گياهان ميتوانند با استفاده از عناصر موجود در آب و هوا و خاك، طى فرآيند فتوسنتز اسيد آمينه بسازند، ولى اين فرآيند انرژى زيادى از گياه مصرف ميكند، تغذيهء گياه با كودهاى اسيد آمينه باعث ميشود گياه بتواند اين انرژى را ذخيره كرده و از آن در مقابله با تنشهاى شورى، خشكى، گرما، سرما و آلودگى هوا استفاده كند.

همچنين اسيدهاى آمينه نقش بسيار مؤثرى در گرده افشانى و لقاح، جوانه زنى بذر، تقويت ديوارهء سلولى، سنتز كلروفيل، تنظيم باز شدن روزنه هاى برگ، تنظيم رشد رويشى و زايشى، تشكيل گل و ميوه، رنگ گيرى وتشكيل قند در ميوه، تنظيم هورمونهاى گياهى و هم افزايى جذب عناصر در گياه دارند. اسيدهاى آمينه به دليل اندازهء كوچكشان، به راحتى از روزنه هاى برگ جذب ميشوند.

توجه داشته باشيد يك كود اسيد آمينه زمانى ميتواند مفيد باشد كه مخلوطى از تعداد زيادى اسيدهاى آمينهء قابل جذب باشد.

دسترسی مستقیم به واتساپ شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

https://groupalvand.com/product/%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-85/

نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان:
– گلایسین: القا تشکیل بافتهای گیاهی، سنتز کلروفیل، قدرت بالای کلات کنندگی عناصر( بهتر جذب شدن)
– والین، آلانین، لوسین، ایزولوسین: افزایش کیفیت محصولات( رنگ، بو، مزه)

– سیستئین: شرکت در ساختمان پروتئین ها و پایداری آنها

– متیونین: القا گرده افشانی، تعادل بین عناصر، تشکیل هورمون اتلین (رسیدن میوه ها)

– اسیدآسپارتیک، اسید گلوتامیک: القا بافتهای گیاهی و گرده افشانی و سنتز کلروفیل، کلات کننده عناصر ریز مغذی و جذب و انتقال آنها از وظایف گلوتامیک اسید
– لیزین: القا فرآیند گرده افشانی

– آرژنین: پیش ساز: هورمون های موثر در تشکیل گل و‌میوه

– تریپتوفان: پیش ساز هورمون اکسین (طویل شدن سلول، تحریک تقسیم سلولی در کامبیوم)

– هیستدین: تسریع فرآیند تشکیل و رسیدگی میوه (اتیلن)

– پرولین: تقویت دیواره سلولی در بارور سازی دانه گرده.
 

دانلود اپلیکیشن الوند شاپ

اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوند

 

اسید آمینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *